DESPRE NOI

Organizarea funcțională generală a spitalului

 1. Home
 2. Despre noi
 3. Prezentarea unității
 4. Organizarea funcțională generală a spitalului

Organizarea spațial-funcțională a spitalului precum și a fiecăruia dintre sectoarele și compartimentele componente s-a făcut ținându-se seama de specificul activității, condiționării tehnologice impuse de aparatura medicală și echipamentele (instalațiile) utilizate, criteriile de igienă, astfel:

 • zona “curată” include secțiile medicale cu paturi;
 • zona “murdară” (sau cu subzone “murdare”) din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare: este încadrată astfel întrucât constituie zona de interfață a spitalului în relația cu serviciile tehnice și de prestații ale localității. Această zonă cuprinde compartimente separate de celelalte, închise accesului pacienților și altor categorii de personal în afara celui propriu și include următoarele: centrala termică, magazine, depozite, zona gospodărească.
 • zona “neutră” din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare: este încadrată astfel întrucât reprezintă interfața spitalului, pe componenta medicală, în relația cu pacienții, aparținătorii și vizitatorii și are deschidere directă spre căile de circulație auto și pietonale din zona publică a incintei spitalicești. Compartimentul încadrat în această zonă este amplasat la parter și include:
  • serviciul de primire
  • serviciul de internări și externări;

Zona “intermediară” include următoarele compartimente și servicii:

 • laboratorul;
 • serviciul de explorări funcționale;
 • serviciul de roentgendiagnostic;
 • administrația și serviciile anexe pentru personal.

Organizarea secțiilor medicale

DENUMIRE SECȚIE/COMPARTIMENT NUMĂR PATURI
SECȚIA PNEUMOLOGIE I, din care: 76
 • pneumologie
26
 • compartiment TBC
40
 • compartiment recuperare medicală respiratorie
10
SECȚIA PNEUMOLOGIE II, din care: 77
 • pneumologie
26
 • compartiment TBC
40
 • compartiment recuperare medicală respiratorie
10
 • compartiment somnologie
1
Total paturi spitalizare continuă 153
SPITALIZARE DE ZI 2
TOTAL PATURI 155

Paturile de pe secția I de pe compartimentul pneumologie, 26 la număr cât și cele 10 paturi de pe compartimentul de recuperare respiratorie sunt amplasate în pavilionul 1, la parter pe aripa stângă, iar paturile de pe secția II de pe compartimentul pneumologie, 26 la număr cât și cele 10 paturi de pe compartimentul de recuperare respiratorie sunt amplasate în pavilionul 1, la parter pe dreaptă. Aici pentru cele două secții de pneumologie I si II, sunt amenajate 29 de saloane cu un număr total de 72 de paturi.

Pentru a satisface condițiile de izolare, paturile de TBC de pe cele două secții Pneumologie I și II, au fost amenajate în pavilionul 1 la etajul I cât și la mansardă.

Secțiile medicale de spitalizare au următoarele categorii de spații:

 • saloanele pacienților și dotările sanitare aferente;
 • încăperi pentru asistența medicală;
 • încăperi pentru deservirea pacienților;
 • camera de gardă cu grup sanitar și duș;
 • diverse spații pentru activitățile gospodărești ale secției.

Saloanele pentru pacienți în fiecare dintre cele două secții au capacitatea de 2- 5 paturi, în funcție de spațiul din fiecare salon, și sunt dotate cu grup sanitar propriu/comun (duș, WC, lavoar), existând un duș la 15 asistați.

Saloanele sunt dotate cu pat și noptieră cu dulap la fiecare pat, o masă cu scaune la fiecare salon, orientarea ferestrelor salonului ventilat natural este sud-est, sud, nord-vest. Pentru cel puțin un pat dintr-un salon, circulația liberă aferentă permite staționarea și deplasarea în cărucior pentru persoanele cu handicap, unitatea dispunând și de rampa pentru acces persoane cu handicap.

Încăperile necesare pentru deservirea pacienților din componența secției:

 • oficiul alimentar cu anexele sale și sala de mese;
 • camera pentru activități de zi și primirea vizitatorilor;
 • camera de baie, grupul de dușuri.

Există câte un cabinet medical pentru fiecare secție. Păstrarea hainelor bolnavilor pe perioada internării se face într-un depozit de efecte compartimentat, bine ventilat.

Camera de gardă

Camera de gardă a fost constituită în anul 1973. Camera de gardă se află amplasată într-un spațiu de circa 14 m2, situat la parterul pavilionului central în aripa de est a coridorului care duce la secție, fiind marcată cu afișaj.

Structura de personal: Camera de gardă are structura de personal formată din 5 medici cu studii superioare medicale cu competențe de pneumologie.

Dotarea: Camera de gardă este dotată cu mobilier pentru a acomoda nevoile medicilor care efectuează serviciile de gardă.

Laboratorul de analize medicale

Compartimentul a fost constituit în 1973. În acest compartiment se centralizează activitățile de laborator pentru pacienții internați în spital.

Laboratorul este dimensionat și structurat funcțional conform normelor elaborate de Ministerul Sănătății Publice astfel, după cum urmează:

 • se află amplasat la subsolul sanatoriului, într-un spațiu de circa 60 m2, situat în pavilionul principal în aripa de est; Cuprinde următoarele încăperi:
 • o încăpere destinată recepției probelor unde se primesc probele pentru analize, de circa 5 m ;
 • cameră prelucrare probe și microbiologie – încăpere destinată prelucrării probelor de circa 6 m²;
 • camera microbiologie – care cuprinde o cameră unde se realizează analizele de microbiologie de circa 4 m²;
 • sală sterilizare care cuprinde sterilizarea reactiv și sterilizarea de circa 6 m²;
 • camera de biochimie, hematologie și urină pe o suprafață de circa 10 m²;
 • sala de microscopie unde este o suprafață de 8 m²;
 • vestiar și grup sanitar de circa 4 m²;
 • birou de circa 6 m²;
 • magazie consumabile și depozit reactiv pe suprafață de circa 8 m².
 • o cameră prelucrare sputa în suprafață de 20 mp Structura de personal: Laboratorul de analize medicale are structura de personal formată din:
 • 1 medic de laborator
 • 1 persoană – biolog;
 • 2 persoane – asistente medicale cu studii postliceale ;

Dotarea:

 • Echipament specific de laborator format din: analizor stripuri urină -1 bucată; analizor semiautomat -1 bucată; analizor automat hematologie -1 bucată; analizor de biochimie -1 bucată; autoclav- 2 bucăți; centrifugă – 2 bucăți; coagulometru -1 bucată; hotă de siguranță biologică cu flux laminar -1 bucată; incubator – 2 bucăți; lămpi microbiologice – 2 bucăți; microscop trinocular – 2 bucăți; pipetă automată – 5 bucăți; stativ – 1 bucată; balanță analitică – 1 bucată; echipament informatic format dintr-un sistem informatic, laptop și imprimantă; mobilier dotare specific laborator analize: birou, scaune, frigider, congelator, termometre, dulapuri, fișet și rafturi.

În cadrul laboratorului de microbiologie se vor efectua următoarele analize medicale:

 • exudat faringian; examen urină; examen materii fecale; examen din secreții uretrale; examen din secreții otice; examen din secreții nazale; examen din secreții conjunctivale; examen din colecție purulentă; testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene și antifungice; identificarea bacililor acidoalcool rezistenți (BAAR)/examen microscopic din secreții, sputa, etc; identificarea Mycobacterium tuberculosis/examen cultura din secreții, sputa, etc; antibiograma pentru culture de Mycobacterium tuberculosis.

Laboratorul de radiologie și imagistică medicală

Compartimentul a fost constituit în 2006. Personalul care lucrează în laboratorul de roentgendiagnostic respectă normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 173/2003, modificat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 291/2004.

Serviciul de roentgendiagnostic are legături directe cu secțiile medicale.

Descrierea spațiului unde funcționează laboratorul de radiologie și imagistică medicală: Laboratorul de roentgendiagnostic se compune dintr-o zonă bine delimitată, amplasată la nivelul I al clădirii, ocupând o suprafață de 70 mp, marcată cu plăcuțe avertizoare și se compune din cinci încăperi având destinații în conformitate cu fluxul necesar desfășurării activității specifice de roentgendiagnosticare:

 • încăperea de grafie în care se află aparatul de radiografie și se execută radiografia propriu-zisă având un spațiu de 20 m²;
 • încăperea de scopie unde se află instalația de radioscopie, pe o suprafață de 20 m²;
 • camera dezbrăcare, unde este pregătit pacientul pentru investigație, pe o suprafață de 2 m²;
 • camera obscură unde se dezvoltă filmele radiografice, pe o suprafață de 2 m²;
 • camera comandă de unde se manevrează aparatura de investigație, pe o suprafață de 10 m².

Dotarea:

Laboratorul de radiologie și imagistică medicală este dotat cu instalație radiologică, cu două posturi de tip RIVIERA BLADE, fabricat în anul 2007, care este montat în cele două camere RX, un sistem informatic și mobilier specific. Instalația este autorizată pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. CI GE 1867/2019 privind utilizarea instalațiilor radiologice. Are verificare și lucrările de întreținere sunt efectuate conform manualului de service al instalației radiologice și anual se verifică parametrii tehnici nominali și de securitate radiologică, conform Legii 111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Instalația radiologică a fost digitalizată pentru partea de grafie prin achiziția unui aparat de digitalizare cu plăci fosforice și accesoriile aferente, ceea ce face ca imaginile să fie stocate și imprimate pe CD.

Farmacia

Farmacia este serviciul care asigură asistența cu medicamente de uz uman a bolnavilor internați. Spațiul pentru primirea și eliberarea condicilor de prescripții medicale este interfața farmaciei cu spitalul, locul unde accede personalul din spital pentru a prezenta condicile cu rețete medicale prescrise și de unde se eliberează medicamentele și celelalte produse. Restul farmaciei este accesibil numai personalului propriu (circuit închis).

Descrierea spațiului unde funcționează farmacia: Farmacia se află amplasată într-un spațiu de circa 45 m2, situat în pavilionul administrativ în aripa de vest, în partea dreaptă a coridorului de intrare, la etajul I. Farmacia cuprinde următoarele încăperi:

 • oficina – încăpere destinată primirii și eliberării condicilor de prescriere a medicamentelor și materialelor sanitare, venite din secțiile spitalului pe suprafață de 25 m²;
 • depozit de medicamente – care cuprinde o cameră de recepție a medicamentelor având o suprafață de 12 m²;
 • biroul farmacistului pe o suprafață de 8 m²;
 • grupul sanitar.

Structura de personal:

 • 1 persoană farmacist șef;
 • 1 persoană cu studii superioare specializarea farmacie;
 • 1 persoană – asistentă medicală cu studii postliceale specializarea asistent farmacist.

Dotarea:

              Farmacia este formată din trei încăperi, oficina, depozitul de medicamente și biroul farmacistului, dotate cu mobilier specific farmaciei, rafturi, 2 sisteme informatice, 1 imprimantă, telefon și 2 frigidere.

Laborator de explorări funcționale

În cadrul acestui serviciu se grupează, centralizat pe spital, o mare varietate de tehnici de investigare, bazate pe utilizarea unor aparaturi specializate de înaltă tehnologie și care permit obținerea de date referitoare la potențialul funcțional al diferitelor organe și sisteme ale corpului uman. Compartimentul a fost constituit în 1973.

Descrierea spațiului unde funcționează: Laboratorul de explorări funcționale se află amplasat într-un spațiu de circa 20 m2, situat în aripa de vest, în partea dreaptă a coridorului de intrare, la parter.

Structura de personal:

 • 1 persoană asistentă medicală cu studii postliceale.

Dotarea:

Laboratorul de explorări funcționale este dotat cu:

 • 2 aparate de testare a funcțiilor pulmonare, moderne, care indică o gamă largă de parametri ai funcției respiratorii;
 • aparate de aerosoli pentru terapia cu aerosoli;
 • pulsoximetre pentru determinarea concentrației de O2 din sânge, în vederea monitorizării oxigenoterapiei;
 • electrocardiograf;
 • mobilier specific și echipament informatic.

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Compartimentul se află situat în corpul principal, la etajul I și este prevăzut cu:

 • 1  încăpere cu o suprafață totală de 9 m2.

Compartimentul a fost înființat în anul 2014 și conform ordinului 1101 din 30 septembrie 2016 are structura de personal formată dintr-un medic încadrat cu jumătate de normă.

Este dotat cu 5 sisteme informatice, 3 imprimante, 4 cititoare de card și 1 telefon.

Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie (pneumoterapie, kinetoterapie)

Unitatea are în dotare compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie, situat la demisolul clădirii, cu un spațiu de 121m2, amenajat conform legislației în vigoare pentru a putea satisface cerințele necesare efectuării programului de reabilitare pulmonară.

Compartimentul are structura de personal formată din:

 • Un fiziokinetoterapeut, o persoană cu competență în recuperare cardiorespiratorie cu studii superioare;
 • Un asistent medical.

Dotarea compartimentului:

 • Sală de gimnastică este dotată cu următoarele aparate: Vitalograph/Peakflowmetru; Optichamber/Dispozitive administrare medicamente; Ergoselect/Via sprint 150 P; Biciclete magnetice; Dispozitiv antrenare mușchi expiratori; Aparate aerosoli Fazzini; Aparate aerosoli Beurer; Barbotoare de oxigen; Tensiometru cu stetoscop.
 • Camera pentru instructor este dotată cu 2 sisteme informatice și mobilier, și un spațiu destinat pentru depozitarea materialelor/ustensilelor/aparaturii.
 • Două grupuri sanitare dotate cu fiecare cu duș. Un grup pentru pacienți iar celălalt pentru personalul sanitar.
 • Două vestiare delimitate pe sexe, necesare pentru schimbul pacienților, înainte și după efectuarea programului de recuperare pulmonară.

Pentru o mai bună înțelegere a situației din teren, afișăm schițele etajelor unde sunt propuse modificările structurale.

Morga

Este o încăpere de 12 mp. Pereții camerelor sunt faianțați, iar pardoseala este placată cu gresie. Este prevăzută cu sifon de pardoseală și cu o pantă de scurgere racordată la rețeaua de canalizare. Încăperea este dotată cu instalație de apă.

Serviciul este amplasat astfel încât să asigure un acces direct din exterior pentru aparținători și pentru preluarea cadavrelor.

Aparat funcțional

În cadrul unității funcționează un aparat funcțional care este format din:

 1. Comitet director: Manager; Director medical; Director financiar contabil
 2. Serviciu RUNOS – juridic și tehnico – administrativ:
  • Compartiment resurse umane-juridic
  • Compartiment administrativ, aprovizionare, achiziții publice, transport
  • Compartiment SSM-PSI
  • Compartiment Tehnic
   • Bloc central lenjerie/spălătorie
   • Compartiment tehnic, întreținere/reparații utilaje, instalații, clădiri
 3. Compartiment de nutriție și dietetică
  • Bloc alimentar
 4. Compartiment financiar contabil
 5. Compartiment de management al calității serviciilor medicale
 6. Compartiment de evaluare și statistică

Comitetul director

Manager

Compartimentul a fost constituit în 2006. Biroul se află amplasat într-un spațiu de circa 35 m2, situat în pavilionul administrativ în aripa de vest, în partea dreaptă a coridorului de la intrare.

Compartimentul manager are structura de personal formată din:

 • manager – 1 persoană cu studii superioare economice.

Dotarea: Biroul manager este dotat cu mobilier, iar secretariatul managerului este echipat cu echipament informatic specific, 1 imprimantă, 1 fax și 1 telefon.

Director medical

Compartimentul a fost constituit în 2006. Biroul se află amplasat la parterul pavilionului nr. 1, de circa 25 m², în aripa de est, pe partea dreaptă.

Structura personal:

 • director medical interimar – 1 persoană cu studii superioare medicale;
 • competențe – management sanitar.

Dotarea:  Biroul este mobilat și este echipat cu un sistem informatic.

Director financiar-contabil

Compartimentul a fost constituit în 2015. Biroul se află în pavilionul administrativ, de circa 20 m², în partea dreapta a coridorului de acces, a treia ușă, marcat cu afișaj.

Structura de personal: Este formată din 1 persoană cu studii superioare economice și competențe în management de servicii medicale.

Dotarea: Biroul este mobilat și este echipat cu un sistem informatic format din laptop și imprimantă.

Compartimentul de resurse umane-juridic

Compartimentul de resurse umane-juridic a fost înființat în Martie 2015. Biroul se află în pavilionul administrativ, având o suprafață de circa 20 m², în partea dreaptă a coridorului de acces, la a doua ușă, marcat cu afișaj.

Structura de personal: Este formată din 2 persoane cu studii superioare economice și competențe în resurse umane, și 1 persoană cu studii superioare juridice, având competențe juridice.

Dotarea: Biroul este dotat cu mobilier adecvat și 3 echipamente informatice pentru desfășurarea activităților specifice.

Compartiment administrativ, aprovizionare, achiziții publice, transport

Compartiment administrativ, aprovizionare, achiziții publice, transport

Compartimentul a fost constituit în 2015. Este format din 3 birouri situate în pavilionul administrativ, având o suprafață de circa 20 m² fiecare, în partea dreaptă a coridorului de acces, marcate cu afișaj.

Structura de personal este formată din:

 • 4 persoane cu studii superioare economice și competențe în achiziții publice.
 • 1 persoană cu studii medii – referent.

Dotarea: Birourile sunt dotate cu mobilier, telefon, fax și 5 sisteme informatice specifice.

Compartiment tehnic

Compartimentul a fost constituit în 1973. Spațiul în care se află atelierul de reparații se află amplasat la parterul pavilionului administrativ, având o suprafață de circa 40 m². Sala cazanelor are o suprafață de 70 m².

Structura de personal: Personalul este format dintr-o persoană inginer.

Compartiment întreținere/reparații utilaje, instalații, clădiri

Depozitele centrale – magazii

În cadrul unității sanitare există un spațiu de depozitare a materialelor. Spațiile de depozitare a produselor alimentare sunt prevăzute cu utilaje frigorifice pentru păstrarea lor în condiții corespunzătoare. Aceste spații sunt bine ventilate și aerisite. Pavimentul este neted, fără crăpături, din materiale antiderapante, rezistente la compresiune și uzură, dotat cu sifoane de pardoseală.

Recepționarea materialelor, verificarea și distribuirea se fac într-o zonă special destinată, denumită zonă de primire. În aceeași încăpere se predau materialele către compartimentele unității sanitare.

În magaziile de materiale și alimente se folosesc mijloace adecvate de manipulare, cântărire, transport și distribuire a materialelor.

Cazane de încălzire în număr de 4 bucăți: 1 bucată Magdolna KTMM 90 KW și 2 bucăți Thermostal MCL 350 KW, cu funcționare pe combustibil solid, 1 bucata Enersan 232 kW și 3 cazane pe combustibil lichid care asigură căldura și apă caldă pe timp de iarnă pentru întregul sanatoriu.

Stație de epurare ape uzate menajere

În anul 2006, unitatea a achiziționat o stație de epurare compactă mecano-biologică tip BIOCLEANER cu comandă automată, cu capacitate de 2 x 22,5 mc/zi; ce asigură epurarea și dezinfectarea apelor uzate menajere în conformitate cu condițiile impuse de normativul NTPA 001/2002, pentru a putea fi evacuate într-o vale locală necadastrală. Stația de epurare este compusă din două linii de epurare montate în paralel, cu posibilitatea de funcționare independentă.

Deșeurile provenite din activitatea medicală sunt preluate pe baza de contract de o societate specializată în acest domeniu. Gunoiul menajer, cenușa și deșeurile din lemn se transportă la groapa de gunoi a orașului de către societatea locală de salubritate pe bază de contract. Deșeurile de fier vechi se predau pentru recuperare societăților specializate în acest domeniu. Deșeurile de hârtie se predau pentru reciclare societăților specializate în domeniu.

Grup electrogen – generator de energie electrică care asigură curentul electric pe perioada avariei de curent de la distribuitor ENEL.

Instalații interioare oxigen

Instalația interioară de distribuție a oxigenului este formată din prize de oxigen, conducte de transport, armături de izolare și sistemul de semnalizare.

Priza (punctul de alimentare) este locul unde gazul este consumat de bolnav și care are ca părți componente: oxigenatorul, debitorul, umidificatorul, robinetul manual de reglare, furtunul armat din cauciuc. Debitul de oxigen pe care trebuie să-l asigure variază în funcție de aparatul utilizat (masca pentru inhalare, incubatorul, dispozitivul de insuflări nazale, etc.) între 2 și 10 l/min.

Conductele pentru transportul oxigenului sunt executate din țevi trase din cupru, STAS 523/2 – 80, sunt montate aparent pe pereți și sunt îmbinate prin sudură cu aliaj de argint sau fitinguri speciale pentru îmbinare prin presare fără lipire.

Armăturile aferente instalației interioare, de distribuție a gazului, sunt executate din bare trase din alamă și sunt montate etanș. Ele permit funcționarea instalației într-un singur corp de clădire sau a unui grup de consumatori din acel corp, în vederea executării unor revizii sau remedieri.

Sistemul de semnalizare este format din tabloul de semnalizare minimă și maximă de presiune. Este montat la ultimul nivel unde poate fi supravegheat permanent. Tabloul este fixat pe perete și este racordat pneumatic la conducta de oxigen, și electric la tensiunea de 220V.

De asemenea, unitatea a achiziționat un sistem de trecere automată între generatorul de oxigen și colector, care asigură necesarul de oxigen pacienților în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică sau defectarea stației de producere a oxigenului.

Structura de personal este format din:

 • 4 persoane muncitori calificați cu studii medii cu specializarea de fochiști;
 • 1 persoană muncitor calificat cu studii medii – lăcătuș;
 • 2 persoane muncitori cu studii medii – electrician;
 • 1 persoană muncitor calificat cu studii medii – instalator;
 • 1 persoană cu studii medii – magaziner;
 • 1 persoană cu studii medii – șofer.

Bloc central lenjerie/spălătorie

Compartimentul a fost constituit în 1973. Structura de personal este formată din 2 persoane – cu studii medii.
Descrierea spațiului unde este amplasat serviciul
Spălătoria este amplasată la demisolul clădirii principale a spitalului și este organizată ca un serviciu unic pe spital pentru următoarele activități: primire, dezinfecție, spălare, călcare, reparare, depozitare rufe. La organizarea spațial-funcțională a spălatoriei s-au respectat:

 • separarea obligatorie a circuitelor de lenjerie murdară și lenjerie curată;
 • separarea șarjelor de lenjerie pe categorii de proveniență.
  Organizarea spațiilor se face în flux continuu, dupa cum urmează:
 • camera pentru primirea de circa 6,3 m² și trierea rufelor murdare (în care rufele murdare, ambalate în saci, sunt aduse de personalul secțiilor și predate spălătoriei) în suprafață de 2,25 m²;
 • spațiu pentru dezinfecția rufelor, amenajat cu cazi de baie pentru înmuiere în dezinfectant. Dezinfecția se poate face și direct în utilajul mecanizat de spălăre, având program special de dezinfecție.
 • spălătoria propriu-zisa cu mașina spălăt pe o suprafața de 7,5 m² și cu mașină de spălat cu separare pe o suprafață de 5,55 m², în care sunt amplasate utilajele mecanizate pentru spalare și stoarcere prin centrifugare;
 • spații pentru uscătorie – spațiu pentru călcătorie și încăperea pentru repararea rufelor, 26,68 m².
 • depozit de rufe curate, în care se face și sortarea, respectiv ambalarea rufelor pentru sectiile și serviciile de destinație 10,35 m²;
 • depozit detergenți;
 • spațiul pentru călcarea lenjerie 13,63 m².
  Anexele pentru personalul propriu includ:
 • vestiar personal pe o suprafață de 4,80 m² ;

Spațiul este dotat cu mașină de spălat de tip MS 16 cu separare și o mașină de spălat de tip MB 26.

Circuitul interior al spălătoriei nu este traversat de alte circuite ale spitalului.

Compartimentul de nutriție și dietetică

Bloc alimentar

Compartimentul de nutriție și dietetică a fost constituit în martie anul 2015. Compartimentul de nutriție și dietetică are structura de personal formată din:

 • 1 post de asistent medical;

Bucătăria

Compartimentul a fost constituit în 1973. Activitatea de pregătire a alimentației se desfășoară în cadrul blocului alimentar, dimensionat, amenajat și structurat raport cu mărimea unității și cu cerințele specifice acestuia. Unitatea are implementat sistemul de management al calității siguranței alimentare HACCP care asigură procedurile și instrucțiunile referitoare la sistemul de management al calității și siguranței alimentare în conformitate cu ISO 9001 și ISO 22000. Bucătăria are circuit închis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor menajere.

Blocul alimentar cuprinde:

 • Bucătăria propriu-zisă având o suprafață de 40,20 m²;
 • Spațiu pentru tranșat carne și separat pentru pește având o suprafață de 31,35 m²;
 • Camera pentru curățat, spălat și prelucrat zarzavatul având o suprafață de 10,45 m²;
 • Camera pentru păstrarea alimentelor pentru o zi având o suprafață de 5 m²;
 • Spațiu pentru spălarea vaselor din bucătărie având o suprafață de 30 m²;
 • Spațiu pentru depozitarea veselei din bucătărie având o suprafață de 5 m²;
 • Oficiu pentru distribuirea hranei de la bucătărie în secții având o suprafață de 45,82 m²;
 • Vestiar pentru personalul blocului alimentar având o suprafață de 7 m²;
 • Grupul sanitar având o suprafață de 5 m²;
 • Camere frigorifice având o suprafață de 6,40 m²;
 • Magazii de alimente având o suprafață de 30 m².

Spațiile sunt utilate, luminate și ventilate corespunzător. În blocul alimentar se stabilesc și respectă circuite distincte pentru alimente neprelucrate și pentru mâncarea pregătită, respectându-se procesul tehnologic și orientarea fluxului într-un singur sens, evitând încrucișările între fazele salubre și cele insalubre. Se respectă orarul de distribuire a meselor pentru pacienți și personalul de gardă după cum urmează.

Structura de personal:

 • 5 persoane cu studii medii economice și competențe în bucătărie;
 • 2 persoane cu studii medii economice și competențe ospătari.

Dotarea: 

 • Bucătăria: mobilier specific format din: masă inox – 2 bucăți; masă de tocat carne – 1 bucată; cadă dezinfecție – 1 bucată; lavoare vase – 2 bucăți; chiuvete bucătărie – 5 bucăți; mobilier de depozitare – 3 bucăți; alte tipuri de mobilier specifice; ustensile și vase de bucătărie; utilaje specifice de bucătărie: sobă cu motorină – 1 bucată; aragaz cu butelie – 1 bucată; vitrină frigorifică – 1 bucată; frigider alimente – 1 bucată; frigider probe – 1 bucată; robot bucătărie – 2 bucăți.
 • Bucătărie pentru servirea mâncării bolnavilor: masă inox – 1 bucată; mașină de spălat vase – 1 bucată; masă fixă – 1 bucată; veselă – 150 bucăți; mobilier specific sălii de mese.

Compartiment financiar-contabil

Compartimentul a fost constituit în 1973. Acest birou este organizat în subordinea directorului financiar-contabil și asigură evidența contabilă a tuturor operațiunilor financiar contabile și este dotat cu mobilier și cu 4 sisteme informatice.

Structura de personal:

 • 3 persoane cu studii superioare economice.

Compartimentul de management al serviciilor medicale

Compartimentul a fost constituit în 2015. Compartimentul management al serviciilor medicale, se află amplasat într-un spațiu de circa 35 m2, situat în pavilionul administrativ în aripa de vest, în partea dreaptă a coridorului de intrare.

Structura de personal:

 • consilier – 1 persoană cu competențe în informatică cu studii superioare.

Compartimentul evaluare și statistică

Compartimentul internării, statistică medicală și relații cu publicul, se află amplasat într-un spațiu de circa 30 m2, situat la parterul pavilionului central în aripa de vest, în partea stângă a coridorului care duce la saloanele secției I, având un ghișeu marcat cu afișaj.

Structura de personal:

 • Registratori – 2 persoane cu competențe în registratură medicală cu studii medii;
 • Asistent medical – 1 persoană cu studii postliceale;
 • Statistician – 1 persoană cu competență în statistică medicală cu studii medii.

Compartimentul este dotat cu mobilier și echipament informatic specific.