DESPRE NOI

Asigurarea condițiilor generale de igienă

  1. Home
  2. Despre noi
  3. Prezentarea unității
  4. Asigurarea condițiilor generale de igienă

Incinta spitalului (toate clădirile şi anexele care asigură desfăşurarea activităţii) sunt:

  • delimitate de zonele din jur, astfel încât accesul în incintă să fie controlat;
  • sectoarele în care se desfăşoară activităţile medicale sunt separate de cele tehnice şi gospodăreşti;
  • este prevăzută cu căi de acces pietonal şi pentru autovehicule precum cu o zonă verde. Finisajele încăperilor de spital în care staționează sau se deplasează bolnavii ori în care se desfăşoară activități medicale sunt lavabile, rezistente la dezinfectante, rezistente la decontaminari radioactive, fără asperități care să rețină praful, negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer; rezistente la acțiunea acizilor (în laboratoare și săli de tratamente).

Pardoseala este realizată cu gresie și linoleum de trafic intens. Toate încăperile din spital în care au acces bolnavii beneficiază de lumină naturală, iluminatul artificial fiind realizat în toate încăperile din spital unde au acces aceștia.

Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul unui post de transformare de 20/0, 4 kv – 400 KVA aflat pe teritoriul sanatoriului și aparținând SC. Electrica SA. Spitalul este dotat cu grup electrogen propriu din 2007 pentru a se asigura continuarea activității în cazul întreruperii distribuției energiei electrice.

În  încăperile pentru bolnavi (saloane cu paturi, rezerve), instalațiile și corpurile de iluminat sunt amplasate în așa fel încât să asigure o funcționare corespunzătoare. Pentru aerisirea permanentă pe timpul verii, ferestrele sunt construite încât să permită deschiderea parțială a acestora.

Unitatea are asigurat accesul la apă potabilă, fiind alimentată cu apă prin intermediul unei stații de pompare amplasată lângă conducta de alimentare a orașului. Prin intermediul unei rețele de 2,5 km de țeavă alimentează un rezervor de apă de 150 mc amplasat și dimensionat astfel încât să asigure necesarul de apă al unității cât și rezerva pentru incendiu și pentru situații de oprire a furnizării apei. Calitatea apei corespunde normelor în vigoare.

Fiecare salon și rezervă de bolnavi, cabinet de consultație, sală de tratamente sunt prevăzute cu lavoar amplasat cât mai aproape de intrarea în încăpere; lavoarul fiind prevăzut cu: baterie de amestecare a apei calde cu rece, dispenser de săpun lichid, suport/dispenser de hârtie-prosop, dispenser de loțiune pentru îngrijirea mâinilor personalului.

Alimentarea cu apă caldă menajeră a spitalului se face centralizat, de la centrala termică proprie. Pentru menținerea unei temperaturi constante a apei calde menajere, precum și pentru evitarea risipei de apă prevăzută cu pompe pentru recircularea apei calde menajare. Apa caldă este distribuită în program continuu la toate punctele de distribuție prevăzute cu lavoare, căzi/cădițe de baie, dușuri.

Apele uzate evacuate din spital sunt: menajere obișnuite (de la grupurile sanitare), menajere cu nisip, pământ și grăsimi (de la bucătărie și spălătorie), acide (de la laboratoare), pluviale. Apele uzate din spital se colectează prin rețele interioare separate și se evacuează în rețeaua de canalizare a unității fiind tratate în stația de epurare pe care unitatea o deține din anul 2006 și care este autorizată de Apele Române și de Agenția de Protecție a Mediului.

Compartimentele unității (bucătăria, magazia de alimente, laboratorul de analize medicale, farmacia, secțiile) sunt dotate cu echipamente frigorifice, congelatoare tip ladă, camere frigorifice și frigidere. Unitatea aplică planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind managementul deșeurilor periculoase.